Handreiking Meten van Kwaliteit in de Wmo

De handreiking geeft antwoord op vragen als: Hoe meet u de kwaliteit van het PGB in de Wmo? En dat op een manier dat u de resultaten kunt vergelijken met de resultaten in andere gemeenten? En hoe gebruikt u resultaten van de meting om - zo nodig - verbeteringen aan te kaarten bij de gemeente. Zorgbelang Overijssel kan zonodig ondersteuning geven aan Wmo Raden om deze handreiking in de eigen gemeente toe te passen.

Uitgever

Programma VCP en Per Saldo

Publicatiejaar

2008

Download