Publicaties

 1. Aandachtspunten voor gemeenten

  Uit verslag 29 april 2014 Pizzameeting

 2. Agenda bij handreiking beleidsplan jeugd 2014

  Waar op te letten bij het beleidplan jeugd

 3. Checklist Mantelzorgvriendelijk Wmo-beleid in de praktijk

  checklist mantelzorg

 4. Checklist ter voorbereiding op het keukentafelgesprek (korte versie)

  Verkorte versie van de checklist in brochure 'Voorbereiden op het keukentafelgesprek?'

   

 5. De zorgvrager centraal

  Totaal aanbod in klachtenondersteuning en cliëntenraadpleging

 6. Een sterke positie innemen (jeugdzorg)

  Brochure belangenbehartiging van de jeugdzorg in Overijssel en transitie

 7. Een transparant en toegankelijk klachtenbeleid AWBZ-instellingen

  Onderzoek naar klachtenbeleid instellingen

 8. Factsheet cliëntondersteuning

  Uitleg wat cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg inhoudt.

 9. Flyer Clientondersteuning Wet langdurige zorg

  Uitleg hoe men cliëntondersteuning kan aanvragen

 10. Focusgroep

  Focusgroep

 11. GGZ Manifest raadsverkiezingen 2014

  manifest ggz 2014

 12. Handreiking beleidsplan jeugd 2014

  Adviezen bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet naar gemeenten

 13. Handreiking Meten van Kwaliteit in de Wmo

  handreiking PGB in de Wmo

 14. Handreiking Toetsing jeugdzorg

  Criteria vanuit cliëntenperspectief

 15. Handreiking Wmo en auditieve beperkingen

  Tips hoe gemeenten in hun WMO-beleid aandacht kunnen besteden aan auditief beperkten.

 16. Handreiking: de Jeugdzorg gaat veranderen

  Aanbevelingen voor gemeenten

 17. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart

  Checklist voor een goede afsteming van de ketenzorg rond één cliënt.
 18. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Indicatiestelling'

  Checklist indicatiestelling.
 19. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Ketenzorg'

  Checklist voor een goede afsteming van de ketenzorg rond één cliënt.
 20. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Mantelzorg'

  Checklist voor mantelzorgers, te gebruiken door vertegenwoordigers Wonen, Zorg en Welzijn.
 21. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Welzijn

  Checklist voor de vormgeving van welzijnsdiensten.
 22. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Zorg dichtbij huis'

  Checklist voor integrale aanpak Zorg dichtbij huis.
 23. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart Wonen

  Checklist voor voorwaarden aan de zorg aan zorgvragers die in hun eigen vertrouwde woonomgeving blijven wonen.
 24. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Colofon'

  Verantwoording van de inhoud van de kaartenbak 'Zorg dichtbij huis'.

 25. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Eén loket'

  Checklist voor de vormgeving van één centraal loket voor alle informatie over wonen, zorg en welzijn .

 26. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Kosten'

  Checklist kosten voor gebruikers van zorg- en dienstverlening.

 27. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Mantelzorg'

  Checklist voor mantelzorgers, te gebruiken door vertegenwoordigers Wonen, Zorg en Welzijn.

 28. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Mobiliteit'

  Checklist mobiliteit bij langer of opnieuw zelfstandig wonen.

 29. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Wonen en wijk en dorp'

  Checklist voor de inrichting van woonzorgzone's.

 30. Klachtenreglement Zorgbelang Overijssel

  Klachtenreglement Zorgbelang Overijssel

 31. Klantenpanel

  Klantenpanel

 32. Kwaliteit van leven........Naar wens van de cliënt?

  Kwaliteit van leven....Naar wens van de cliënt Onderzoek naar de behoeften en wensen van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners in de regio Twente

 33. Nieuwsbrief jeugdzorg april 2011

  nieuws belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel

 34. Nieuwsbrief jeugdzorg dec 2010

  Nieuws belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel
 35. Nieuwsbrief jeugdzorg juli 2011

  ontwikkelingen belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel
 36. Nieuwsbrief Jeugdzorg juli 2013

  nieuwsbrief jeugdzorg overijssel
 37. Nieuwsbrief jeugdzorg juni 2013

  Nieuwsbrief jeugdzorg
 38. Nieuwsbrief Jeugdzorg mei 2013

  Nieuwsbrief jeugdzorg mei 2013

 39. Nieuwsbrief jeugdzorg mrt 2011

  nieuws ontwikkelingen belangenbehartiging jeugdzorg
 40. Nieuwsbrief Jeugdzorg sep 2013

  Nieuws sep. 2013 jeugdzorg
 41. Nieuwsbrief jeugzorg nov 2010

  nieuws belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel
 42. Nieuwsbrief jeugzorg september 2010

  nieuws belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel
 43. Online cliëntenraadpleging

  Online clIéntenraadpleging

 44. Persoonlijke aandacht... daar gaat het om!

  Overijsselse cliëntenraden over de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen

 45. Power Point regio IJsselland 3 april 2014 Zwolle

  presentatie

 46. Powerpoint 14 gemeenten transitie jeugdzorg 10 april 2014

  presentatie 10 april in Wierden jeugdzorg

 47. Presentatie april 2014 bijeenkomst Wierden

  jeugdzorg transitie powerpoint

 48. presentatie belangenbehartiging jeugdzorg 3 april Zwolle

  presentatie

 49. Privacy reglement

  Privacy reglement van Zorgbelang Overijssel

 50. profielschets Ambassadeur Mijnkwaliteitvanleven.nl

  profielschets ambassadeur bij het project Mijn kwaliteitvan leven

 51. Raadplegen & Partciperen

  aanbod dienstverlening

 52. Schouw of Mystery Guest(s)

  Schouw / Mystery Guest

 53. Spiegelgesprek

  Spiegelgesprek

 54. Themarapportage aug sep 2013

  rapportage jeugdzorg

 55. Themarapportage jeugdzorg mei juli 2013

  rapportage jeugdzorg

 56. Tien tips voor burgers over MRSA

  Tips MRSA

 57. Toetsing zorgplansystematiek 2014

  methode toetsing

 58. Verslag 10 april bijeenkomst Wierden

  Verslag bijeenkomst Cliëntenparticipatie transitie jeugdzorg in de praktijk op 10 april 2014 te Wierden

 59. Verslag bijeenkomst 14 mei IJsseland

  Verslag

 60. Verslag bijeenkomst 3 april IJsselland

  Verslag bijeenkomst Cliëntenparticipatie transitie jeugdzorg in de praktijk op 3 april 2014 te Zwolle

 61. Verzekerd van Zorg?

  Resultaten uit de meldactie "Monitoring invoering nieuwe zorgverzekeringswet"

 62. Voor een goed advies

  overzicht van in te huren diensten

 63. Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

  Deze checklist helpt mantelzorgers zich voor te bereiden op een gesprek met de gemeente in het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is een gesprek tussen een medewerkers van de gemeente en de cliënt en of diens mantelzorger die de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart moet brengen. 

 64. Waaier 'Zorg dichtbij huis'

  Programma van eisen voor beleidsmakers

 65. Wachtkameronderzoek

  Wachtkameronderzoek

 66. Wat heeft de jeugd nodig

  transitie jeugdzorg, aanbevelingen voor de gemeenten

 67. Wat vinden mensen van een verstandelijke beperking?

  handreiking

 68. Werken aan wensen

  Werken aan wensen

 69. Wist u dat? Uitkomst cliëntenpanel over jeugdzorg

  uitkomst cliëntenpanel over jeugdzorg

 70. Zelfevaluatie adviesorganen Wmo Vragenlijst

  Vragenlijst voor adviesorganen om de effecten van advieswerk vast te stellen en deze waar nodig te verbeteren. Dit document hoort bij 'Zelfevaluatie adviesorganen Wmo, Handleiding'.

 71. Zelfevaluatie Wmo-raden

  Deze tussenrapporatge bevat de resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluaties van 82 Wmo-raden.

 72. Zorg in Eigen Hand: digitale Verwijsgids Vrouwen- en Meidenhulpverlening in Overijssel

  Overzicht op thema van zorgaanbieders in Overijssel voor vrouwen in Overijssel.

 73. Zorg naar gemeenten

  Deze raadpleging richt zich op mensen met een beperking en hun mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met de decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg. Het gaat hierbij zowel om mensen met een indicatie voor AWBZ zorg als mensen zonder AWBZ indicatie.