Adressen en websites

Heeft u als mantelzorger vragen, behoefte aan advies of ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij de volgende organisaties in Overijssel:

Stichting Informele Zorg Twente
T: 085 - 7731720

Steunpunt Mantelzorg Almelo
Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo
Telefoon: 0546 - 86 38 88
Email: almelo@siztwente.nl

Steunpunt Mantelzorg Borne
Het Kulturhus, Marktstraat 23, 7622 CP Borne
Telefoon: 074 - 278 26 66
Email: borne@siztwente.nl

Carinova Mantelzorgondersteuning
Vrijwillige thuishulp, Steunpunten mantelzorg Deventer
Telefoon: 0900-8662
Email: info@carinova.nl

Steunpunt Mantelzorg Enschede
Molenstraat 50, 7514 DK Enschede
Telefoon: 053 - 483 79 55
Email: enschede@siztwente.nl

Steunpunt Mantelzorg Hof van Twente
Rozenstraat 2b, 7471 JN Goor
Telefoon: 0547 - 276466
Email: hofvantwente@siztwente.nl

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Zwartewaterland
Dorus Rijkerstraat 2, Genemuiden
Telefoon: 06-13014955
Email: mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl

Stichting Mantelzorg Haaksbergen
Noaberpoort, Blankenburgstraat 40, 7481 EB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 00 91
Email: haaksbergen@siztwente.nl

Steunpunt Informele Zorg Hardenberg
Vrijwillige thuishulp, Steunpunten mantelzorg Hardenberg
Telefoon: 0900-8662
Email: info@carinova.nl

Steunpunt Mantelzorg Hellendoorn
Vrijwillige thuishulp, Steunpunten mantelzorg
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal
Telefoon: 0548- 638830 / 06-10169156
Email: jkremers@vrijwilligethuiszorg.nl

Steunpunt Mantelzorg Hengelo
Deldenerstraat 59, Hengelo
Postbus 1117, 7550 BC Hengelo
Telefoon: 074 - 250 73 38
Email: info@siztwente.nl

Vrijwilligerscentrale Kampen
Vloeddijk 79, 8261 GE Kampen
Telefoon: 038 - 3325550
Email: mantelzorg@welzijnkampen.nl

Steunpunt Mantelzorg Losser
'De Muchte', Vlasakker 2, 7582 AS Losser
Telefoon: 053 - 536 94 03
Email: losser@siztwente.nl

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Vrijwillige thuishulp, Steunpunten mantelzorg
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal
Telefoon: 0548- 638830

Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal
'Het Michoriushuis', Marktstraat 10-12, 7571 ED Oldenzaal
Telefoon: 0541 - 58 57 06
Email: oldenzaal@siztwente.nl

Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk
Telefoon: 0521- 53 98 88
E-mail: info@mantelzorgnetwerknetwerksteenwijkerland.nl
Website: www.mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl

Steunpunt Mantelzorg Tubbergen
Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen
Telefoon: 0546 - 628091
Email: tubbergen@siztwente.nl

Steunpunt Mantelzorg Dinkelland
Thijplein 1, 7596 KM Rossum
Telefoon: 0541 - 625902
Email: dinkelland@siztwente.nl

Vrijwilligerscentrale Zwolle - Steunpunt Informele Zorg
Assendorperstraat 48, 8012 CA Zwolle
Telefoon: 038 - 4225200
Email: info@vrijwilligerswerkzwolle.nl

Ook kunt u terecht bij de landelijke organisatie Mezzo.
Bezoekadres: John F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik
Telefoon: 030 - 659 22 22
Fax: 030 - 659 22 20
Email: info@mezzo.nl
Website: www.mezzo.nl
Routebeschrijving Routebeschrijving Mezzo.pdf
Bron mezzo

Overige websites voor informatie en advies:
www.jeugdengezin.nl (diverse informatie over jeugd en gezin)
www.werkenmantelzorg.nl (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid)
www.pgb.nl (Per Saldo: belangenvereniging van mensen met een Persoonsgebonden Budget)
www.naar-keuze.nl ( informatie over PGB voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap of een autistische stoornis)
www.regelhulp.nl (hulp bij het regelen van hulp en ondersteuning)
www.clientenrechten.nl (uw recht in de zorg)
www.meldjezorg.nl (voor het melden van vragen en klachten over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang)

Belangenorganisaties zorg en welzijn:
www.zorgbelang-overijssel.nl
www.npcf.nl (Nederlandse Patiënten consumenten federatie) op de site van npcf onder: Service vindt u de adressengids waarin alle patiëntenorganisaties in Nederland zijn opgenomen.
www.overijsselplatformvg.nl ( Voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten)

www.consumentendezorg.nl Informatie en advies op financieel gebied:

www.hetcak.nl (informatie over de eigen bijdrage)
Wtcg-test (Test tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten)

Informatie en advies over medische zorg:
www.kiesBeter.nl (diverse informatie over medische onderwerpen)
www.zorgvoorbeter.nl (diverse informatie over zorg en welzijn)
www.denieuwepraktijk.nl (voorbeelden van vernieuwing in de 1e lijns zorg)
Het tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger:
www.respijt.nl (over respijtzorgvoorzieningen in Overijssel)
www.logeerhuistwente.nl
www.logeergids.nl