Aandacht voor iedereen (landelijk programma)

Geef uw ervaring door met het gesprek met de gemeente

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Daarom start op 2 april de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente. Via internet kan iedereen meedoen aan deze digitale raadpleging en zijn ervaringen melden.

Het gesprek met de gemeente kan plaatsvinden door de wijziging van bestaande hulp, maar ook vanwege een nieuwe aanvraag.Tijdens het gesprek wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht. Waar is ondersteuning bij nodig en wat zouden oplossingen kunnen zijn?
De gemeente kiest wie namens de gemeente het gesprek voert, bijvoorbeeld een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk of een medewerker van een sociaal wijkteam. Hoe en waar het gesprek wordt gevoerd kan verschillen; in sommige situaties kiest de gemeente ervoor om bij de cliënt thuis te komen, in andere gevallen wordt de cliënt uitgenodigd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek.

Lees verder of ga naar de enquête

Laatste nieuws

Regelmatig brengt het programma 'Aandacht voor Iedereen' een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven vindt u hier.
Deze nieuwsbrieven zijn ook beschikbaar als gesproken tekstbestanden op mp3 en op You Tube.

Op de website van het landelijke programma is alle informatie over de transitie te vinden, de ondersteuning vanuit Aandacht voor Iedereen en de kennisdossiers.

Hans Sureveen nieuwe voorzitter AVI
Op 1 juni is Hans Sureveen gestart als voorzitter van het programma Aandacht voor iedereen. Lees verder.

Voor ondersteuning in Twente kunt u contact opnemen met Anne Wil Lensen en voor de rest van Overijssel Gerry Vrielink.

Algemene vragen over de Wmo 2015

De overheid heeft de belangrijkste vragen op een rij gezet. Zie bijlage of ga naar de website van de rijksoverheid.

Nieuwsbrief beluisteren

De nieuwsbrief 'Aandacht voor Iedereen' is ook beschikbaar op You Tube, zie hier laatste voorbeeld